Kalorie na talíři – jak mohou vypadat?


Zcela jistě pro vás není žádnou novinkou, že se potraviny člení dle
nejrůznějších kategorií a také víte, že každá pochutina má nějaký
počet kalorií. Čím více je potravina nezdravá, plná jednoduchých cukrů
a tuků, tím více má přirozeně kalorií a opačně. Pokud se věnujete
zdravému životnímu stylu a c …

Zdroj Kalorie na talíři – jak mohou vypadat?