Bradykardie – zpomalení srdečního rytmu


Bradykardií rozumíme pomalý nebo nepravidelný srdeční rytmus, který
může způsobovat závratě či dušnost a to během běžné každodenní
činnosti nebo lehké námahy. Bradykardie je definována jako pomalý nebo
nepravidelný srdeční rytmus obvykle s frekvencí pod 60 srdečních stahů
za minutu. Při této frekve …

Zdroj Bradykardie – zpomalení srdečního rytmu