Co je horší: cukr nebo tuk?


Cukr je v současné době velmi diskutovaným tématem, napříč odbornou
i laickou veřejností. Svým rozsahem komunikace převyšuje cukr i stálý
evergreen mezi tématy – tuky. Je to snad tím, že cukr je ve srovnání
s tuky v dnešní době z hlediska spotřeby a našeho zdraví větší
problém?

V ČR má stále téměř …

Zdroj Co je horší: cukr nebo tuk?