Děti vědí, jak jíst, ale nejedí tak. A nesportují.


Čím jsou děti starší, tím méně mají pohybu a tím více
zanedbávají snídaně a svačiny. Děti jsou poměrně dobře informované
v oblasti zásad správné životosprávy, avšak jejich praktická aplikace
pokulhává. Zejména děti vyšších ročníků základních škol
nedodržují pravidelný stravovací režim a v porovnání …

Zdroj Děti vědí, jak jíst, ale nejedí tak. A nesportují.