Jak se vypořádat s šikanou na pracovišti?


Pod pojmem šikana si překvapivě každý nepředstaví to same, nicméně
vždy se jedná o velmi závažný krok. Ať už se týká přímo vás nebo
někoho ve vašem okolí, vždy by měla být šikana řešena. Možná jste se
se šikanou setkali například na základní nebo střední škole, kde je
obzvláště častá, nicméně stále …

Zdroj Jak se vypořádat s šikanou na pracovišti?