Krevní plazma pomáhá v léčbě vzácných onemocnění


Mezi vzácná onemocnění patří nemoci, většinou geneticky podmíněné,
postihující méně než 5 osob z 10 tisíc. V EU platí, že se do této
kategorie zařazují jen ty nemoci, které pacienty ohrožují na životě nebo
je chronicky poškozují. Lékařský obor hematologie a transfuzní
lékařství se s těmito nemocemi …

Zdroj Krevní plazma pomáhá v léčbě vzácných onemocnění