Nárok na volno na pohřeb vám dává zákon


Zákon naštěstí pamatuje na potřebu postarat se o své blízké
v případě úmrtí. Nárok na volno na
pohřeb upravuje Zákoník práce, který přesně říká, kdo a kdy má ze
zákona právo na pracovní volno na pohřeb a na kolik dní. Přitom vždy
záleží na druhu příbuzenského vztahu, popřípadě na spolužití
v jedné …

Zdroj Nárok na volno na pohřeb vám dává zákon