Peyronieho choroba a její léčba


Toto vzácné onemocnění není mezi lidmi zas tak moc známé, ale bohužel
existuje určité procento mužů, kteří tuto chorobu mají. O co
se jedná?

Vzácné onemocnění

Nepříjemná
Peyronieho choroba byla pojmenována na základě Francoise Gigota de la
Peyronie, osobního lékaře Ludvíka XIV, který v již v 18.  …

Zdroj Peyronieho choroba a její léčba