Poruchy učení – dysgrafie, dyslexie a jiné


Nástup dítěte do školy je jedním z velmi důležitých okamžiků.
Požadavky na dítě, které touží po úspěchu a ocenění, se s nástupem
do školy zvyšují a ne vždy se očekávaný úspěch dostaví. Jednou
z možných příčin potíží dítěte může být některá ze specifických
poruch učení.

Dyslexie

Dyslexie je nejčas …

Zdroj Poruchy učení – dysgrafie, dyslexie a jiné