Time management aneb jak stíhat nemožné?


Lidé si čím dál více stěžují, že nestíhají vše, co by chtěli a
dokonce ani takové úkoly, které mají v úmyslu stihnout daný den, týden
nebo měsíc. Reakcí je nedostatek času, příliš práce a okolních aktivit,
které jednoduše brání splněn zadaných požadavků, ať už vám je zadal
nadřízený, partner nebo j …

Zdroj Time management aneb jak stíhat nemožné?